เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

Scroll to Top