ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

ประกาศรายชื่อผลงานฯ-1ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

เรื่อง การมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2566

เกียรติบัตร-สพฐ.-NT-นักเรียน-100-คะแนนดา....

อ่านต่อ

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบที่ 2)

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชฯดา....

อ่านต่อ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกฯดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันที่ได้คะแนน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

รายชื่อผู้สอบแข่งขันดาวน์โหลด

อ่านต่อ

เรื่อง การมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ

แจ้งการมอบเกียรติบัตรการสอบวิชาการนานาชด....

อ่านต่อ

เรื่อง มอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

นำส่งเกียรติบัตรการอบรม-PISA-รายชื่อผู้ไ....

อ่านต่อ

เรื่อง การศึกษานโยบายและการดำเนินงานของภาคส่วนการศึกษาที่ตอบสนองต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

การศึกษานโยบายและการดำเนินงานของภาคส่วนด....

อ่านต่อ

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

แจ้งอบรมขยายผลพัฒนาครูฯ-ตามแนวทาง-PISA-ว....

อ่านต่อ

เรื่อง ถึงผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของ สพป.อุดรธานี เขต 4 ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567

HR-2567.05.27-02ดาวน์โหลด HR-2567.05.27-....

อ่านต่อ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

ประกาศดาวน์โหลด ใบสมัครดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคฯดาวน์โหลด

อ่านต่อ
Scroll to Top
vipnih