ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ประสงค์ขอดูคะแนน สามารถขอดูคะแนนสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เท่านั้น

Scroll to Top