สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

เลขที่ 25 หมู่ 8 บ้านศรีสำราญ

ถนนบริบาลภูมิเขต ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

โทร 042 217510

Scroll to Top