1
2
5
หัวเว็บเขต
7
8
ต่อต้านยาเสพติด
previous arrow
next arrow
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
โรงเรียนในสังกัด
0
จำนวนนักเรียน
0
ผู้บริหารโรงเรียน
0
ครูสายผู้สอน
0

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันที่ได้คะแนน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

รายชื่อผู้สอบแข่งขันดาวน์โหลด

อ่านต่อ

เรื่อง การมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ

แจ้งการมอบเกียรติบัตรการสอบวิชาการนานาชด....

อ่านต่อ

เรื่อง มอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

นำส่งเกียรติบัตรการอบรม-PISA-รายชื่อผู้ไ....

อ่านต่อ