Breaking News

แนะนำ

สถิติจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558
วัน/เดือน/ปี เอกคณิตฯ เอกอังกฤษ เอกภาษาไทย เอกสังคม เอกปฐมวัย รวม

23 มีนาคม 58

95 คน 125 คน 72 คน 89 คน 248 คน 629 คน

24 มีนาคม 58

50 คน 51 คน 45 คน 59 คน 112 คน 317 คน

25 มีนาคม 58

47 คน 55 คน 34 คน 56 คน 116 คน 308 คน

26 มีนาคม 58

44 คน 53 คน 29 คน 63 คน 103 คน 292 คน

27 มีนาคม 58

44 คน 64 คน 37 คน 78 คน 142 คน 365 คน

28 มีนาคม 58

59 คน 87 คน 55 คน 96 คน 293 คน 590 คน

29 มีนาคม 58

19 คน 37 คน 17 คน 37 คน 85 คน 195 คน

รวมทั้งสิ้น

358 คน 472 คน 289 คน 478 คน 1,099 คน 2,696 คน

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 แผนปฏิบัติงาน สพป.อุดรธานี เขต 4 ปี 2558 ระบบสืบค้นผลการสอบ NT ป.3 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2558

ภารกิจผู้อำนวยการ

Director Activity

Supervisors Activity

Plan Activity

Personel Activity

Promote education Activity

Private education Activity

ICT Activity

Scroll To Top

List-Teacher-Udon4