Breaking News

แนะนำ

ภารกิจผู้อำนวยการ

Promote education Activity

Private education Activity

Plan Activity

Director Activity

Supervisors Activity

Personel Activity

ICT Activity

  • ศึกษาดูงานระบบ AMSS++ สพป.อุดรธานี เขต 2

    ศึกษาดูงานระบบ AMSS++ สพป.อุดรธานี เขต 2

    วันที่ 7 มกราคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ศึกษาดูงานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานฯ (AMSS++) ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ...

    Read More »
Scroll To Top