Home / Tag Archives: ในวันที่๑๕พ.ค.๕๗

Tag Archives: ในวันที่๑๕พ.ค.๕๗

Feed Subscription

พิธีปิดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษา๔-๕ ๒๕๕๗

พิธีปิดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษา๔-๕ ๒๕๕๗

วันที่๑๕พฤษภาคม๒๕๕๗เวลาประมาณ๐๙.๐๐ น. นายลั้นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานีเขต๔เป็นประธานปิดพิธีค่ายภาษ ...

Read More »