Home / Tag Archives: โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๕๗

Tag Archives: โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๕๗

Feed Subscription

โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๕๗ สพป.อุดรธานี เขต ๔

โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๕๗ สพป.อุดรธานี เขต ๔

วันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  มอบห ...

Read More »