Home / Tag Archives: แผนเชิงกลยุทธ์

Tag Archives: แผนเชิงกลยุทธ์

Feed Subscription

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษา

วันที่ 20 เมษายน 2559 สพ.อุดรธานี เขต 4 โดยกลุ่มนโยบายและแผนจัดอบรมการวางแผนเชิงกลยุทธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศัก ...

Read More »