Home / Tag Archives: เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สู่ครูเชี่ยวชาญ

Tag Archives: เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สู่ครูเชี่ยวชาญ

Feed Subscription

โครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาที่ ๑ – ๓

โครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาที่ ๑ – ๓

ในวันที่ ๒๐ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผล สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็นประธานเปิดงาน โครงการอบรมพัฒนาค ...

Read More »