Home / Tag Archives: อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้ารการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558

Tag Archives: อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้ารการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558

Feed Subscription

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ ...

Read More »