Home / Tag Archives: อบรมเชิงปฏิบัติการ

Tag Archives: อบรมเชิงปฏิบัติการ

Feed Subscription

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

ในวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็ ...

Read More »

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเอกชน

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเอกชน

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเอกชนวันที่สอง

Read More »