Home / Tag Archives: สพป.อุดรธานี เขต 4 (page 5)

Tag Archives: สพป.อุดรธานี เขต 4

Feed Subscription
สพป.อุดรธานี เขต 4 ” นกยูงเกมส์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย “

สพป.อุดรธานี เขต 4 ” นกยูงเกมส์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย “

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานกา ...

Read More »
สพป.อุดรธานี เขต 4 “ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในสังกัด”

สพป.อุดรธานี เขต 4 “ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในสังกัด”

วันที่  ๖   มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ ...

Read More »
ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการ สพฐ.

ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการ สพฐ.

วันที่  ๑๑   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี ...

Read More »
อบรมเชิงปฏิบัตการ “การใช้การละเล่นไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย”

อบรมเชิงปฏิบัตการ “การใช้การละเล่นไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย”

วันที่  ๑๗   มกราคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๗.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ...

Read More »
สพป.อุดรธานี เขต4 ประกาศนโยบาย ” ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

สพป.อุดรธานี เขต4 ประกาศนโยบาย ” ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

วันที่  ๑๒   มกราคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ...

Read More »