Home / Tag Archives: สพป.อุดรธานี เขต 4 (page 4)

Tag Archives: สพป.อุดรธานี เขต 4

Feed Subscription
สพป.อุดรธานี เขต 4 สำรวจโรงเรียนที่ประสบภัยพายุฤดูร้อน

สพป.อุดรธานี เขต 4 สำรวจโรงเรียนที่ประสบภัยพายุฤดูร้อน

วันที่ ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๓๐  น. เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เข ...

Read More »
คณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558

คณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558

วันที่ ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐  น. คณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ...

Read More »
สพป.อุดรธานี เขต 4 อบรมเชิงปฏิบัติเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

สพป.อุดรธานี เขต 4 อบรมเชิงปฏิบัติเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

วันที่ ๔  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๘.๐๐  น. นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ พ ...

Read More »
สพป.อุดรธานี เขต 4 ร่วม โครงการอุปสมบทพระภิกษุ ๖๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สพป.อุดรธานี เขต 4 ร่วม โครงการอุปสมบทพระภิกษุ ๖๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ร่วม โครงการอ ...

Read More »
สพป.อุดรธานี เขต 4 เปิดรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ระหว่งวันที่ 23-29 มี.ค. 58

สพป.อุดรธานี เขต 4 เปิดรับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ระหว่งวันที่ 23-29 มี.ค. 58

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ รับสมัครสอบแข ...

Read More »