Home / Tag Archives: สพป.อุดรธานี เขต 4 (page 2)

Tag Archives: สพป.อุดรธานี เขต 4

Feed Subscription

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปี 2558

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปี 2558

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมภูพระบาท สพป.อุดรธานี เขต 4 นายสำราญ อินทนาม รักษาการ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วย ...

Read More »

โครงการประชุมสัมมนาการศึกษาทางเลือกปีการศึกษา 2558

โครงการประชุมสัมมนาการศึกษาทางเลือกปีการศึกษา 2558

วันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้จัดโครงการประช ...

Read More »

งานมหกรรมคืนความสุข เชิดชูคนดี คนเก่ง

งานมหกรรมคืนความสุข เชิดชูคนดี คนเก่ง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ สพป.อุดรธานี เขต 4 มีการจัดกิจกรรม “งานมหกรรมคืนความสุข เชิด ...

Read More »

สี TOA 50 ปี 50 โรงเรียน

สี TOA 50 ปี 50 โรงเรียน

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมเกียรติ คำพิลา รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานในพิธีรับมอบสี TOA ...

Read More »

สพป.อด 4 ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณธรรมลูกเสือและป้องกันยาเสพติด

สพป.อด 4 ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณธรรมลูกเสือและป้องกันยาเสพติด

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานเปิดการฝึกอบร ...

Read More »