Home / Tag Archives: สพป.อุดรธานี เขต 4 วันที่ 26 ธันวาคม 2557

Tag Archives: สพป.อุดรธานี เขต 4 วันที่ 26 ธันวาคม 2557

Feed Subscription
สพป.อุดรธานี เขต 4 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อนขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

สพป.อุดรธานี เขต 4 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อนขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

วันที่  ๒๖   ธันวาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เข ...

Read More »