Home / Tag Archives: สถานศึกษาเอกชน

Tag Archives: สถานศึกษาเอกชน

Feed Subscription

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชน

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชน

วันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 ...

Read More »