Home / Tag Archives: วันที่ ๒ ก.ย. ๕๗

Tag Archives: วันที่ ๒ ก.ย. ๕๗

Feed Subscription

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษา

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๑๓.๓๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็นประ ...

Read More »