Home / Tag Archives: มูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กยากจนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเพทรันตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

Tag Archives: มูลนิธิศูนย์พัฒนาเด็กยากจนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเพทรันตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

Feed Subscription

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ccf สพป.อุดรธานี เขต 4

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ccf สพป.อุดรธานี เขต 4

วันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นายสมเกียรติ  คำพิลา  รองผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็นประธานเปิดการ ...

Read More »