Home / Tag Archives: ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

Tag Archives: ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

Feed Subscription

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๘.๐๐ น  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อดรธานี  เขต  ๔  เป็นประธ ...

Read More »