Home / Tag Archives: ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับเขตพื้ที่การศึกษา

Tag Archives: ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับเขตพื้ที่การศึกษา

Feed Subscription

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษา

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๑๓.๓๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็นประ ...

Read More »