Home / Tag Archives: ประชุมประจำเดือน

Tag Archives: ประชุมประจำเดือน

Feed Subscription
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 เวลา 11.00 น. นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพ ...

Read More »
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่  ๒  วันที่  ๒๕ / ๒๕๕๗

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ / ๒๕๕๗

วันที่  ๒๕  เวลาประมาณ  ๑๓.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็น ...

Read More »
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมกราคม 2557 ครั้งที่ 1

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนมกราคม 2557 ครั้งที่ 1

วันที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นป ...

Read More »
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4 ครั้งที่  ๑๒ /๒๕๕๖

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 4 ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๕๖

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ครั้งที่ ๑๒ /๒๕ ...

Read More »
ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2556

ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2556

วันที่  7 ตุลาคม 2556 ประชุมบุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 4 ประจำเดือนเพื่อชี้แจงและเสนอแนวทางในการปฏิับั ...

Read More »