Home / Tag Archives: ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

Tag Archives: ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

Feed Subscription
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ครั้งที่ 1/2558

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ครั้งที่ 1/2558

วันที่  ๒๕   พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี ...

Read More »