Home / Tag Archives: ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔

Tag Archives: ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔

Feed Subscription

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔

วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็นประ ...

Read More »