Home / Tag Archives: ประจำปีการศึกษา 57 ระหว่งวันที่ 29-30 พ.ค. 57

Tag Archives: ประจำปีการศึกษา 57 ระหว่งวันที่ 29-30 พ.ค. 57

Feed Subscription
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี ๒๕๕๗

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี ๒๕๕๗

วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุด ...

Read More »