Home / Tag Archives: บนเว็บไซต์ ส่ง สพฐ

Tag Archives: บนเว็บไซต์ ส่ง สพฐ

Feed Subscription

การรายงานการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ ๒๕๕๗

การรายงานการรับนักเรียนบนเว็บไซต์  ๒๕๕๗

วันที่  ๓  เวลาประมาณ  ๑๐.๐๐ น.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  จัดประชุมชี้แจ้ง การรายงานการรับนักเ ...

Read More »