Home / Tag Archives: นโยบายและแผน

Tag Archives: นโยบายและแผน

Feed Subscription

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษา

วันที่ 20 เมษายน 2559 สพ.อุดรธานี เขต 4 โดยกลุ่มนโยบายและแผนจัดอบรมการวางแผนเชิงกลยุทธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศัก ...

Read More »