Home / Tag Archives: นักเรียนพิการเรียนร่วม

Tag Archives: นักเรียนพิการเรียนร่วม

Feed Subscription

การอบรมครูผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการ สำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม

การอบรมครูผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการ สำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556  มีการจัดอบรมครูผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการ สำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามแ ...

Read More »