Home / Tag Archives: ต้านภัยยาเสพติด

Tag Archives: ต้านภัยยาเสพติด

Feed Subscription

ประชุมการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมขยายโอกาศ

ประชุมการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมขยายโอกาศ

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 14.30 น. นายเกิดมี  สอนเมือง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนายประสิทธิ์  ไ ...

Read More »