Home / Tag Archives: ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ.

Tag Archives: ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ.

Feed Subscription

ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการ สพฐ.

ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการ สพฐ.

วันที่  ๑๑   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔  พร้อมคณะบุคลา ...

Read More »