Home / Tag Archives: ณ. ค่ายลูกเสือชั่วคราว รร.บ้านกลางใหญ่นิดรธ รังสีอุปถัมถ์

Tag Archives: ณ. ค่ายลูกเสือชั่วคราว รร.บ้านกลางใหญ่นิดรธ รังสีอุปถัมถ์

Feed Subscription

อบรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด วันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

อบรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด วันที่ ๑๓ – ๑๕  มิถุนายน ๒๕๕๗

วันที่  ๑๓ – ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เ ...

Read More »