Home / Tag Archives: จุดเน้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

Tag Archives: จุดเน้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

Feed Subscription

การประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น

การประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น

วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็นปร ...

Read More »