Home / Tag Archives: คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

Tag Archives: คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

Feed Subscription

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดค่านิยม ๑๒ ประการ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดค่านิยม ๑๒ ประการ

วันที่  ๓๑  กรกฏาคม  ๒๕๕๗  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๔   จัดทำป้ายตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ...

Read More »