Home / Tag Archives: การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

Tag Archives: การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

Feed Subscription

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี ๒๕๕๗

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี ๒๕๕๗

วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  มอบหม ...

Read More »