Home / Tag Archives: การประชมการขับเคลือนคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์

Tag Archives: การประชมการขับเคลือนคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์

Feed Subscription
การประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น

การประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น

วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดร ...

Read More »