Home / Tag Archives: การดำเนินการโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

Tag Archives: การดำเนินการโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

Feed Subscription

สพป.อด 4 ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณธรรมลูกเสือและป้องกันยาเสพติด

สพป.อด 4 ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณธรรมลูกเสือและป้องกันยาเสพติด

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานเปิดการฝึกอบร ...

Read More »