Home / Tag Archives: การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการในการขับเคลื่อนกลยุทร์

Tag Archives: การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการในการขับเคลื่อนกลยุทร์

Feed Subscription

ประชุมผู้บริหาร ร.ร. เกี่ยวกับนโยบายคำรับรอง

ประชุมผู้บริหาร ร.ร. เกี่ยวกับนโยบายคำรับรอง

วันที่  ๒๘ – ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๘.๓๐  น. นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ สพป.อดรธานี เขต  ๔ ...

Read More »