Home / Tag Archives: กลุ่มเอกชน

Tag Archives: กลุ่มเอกชน

Feed Subscription

การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน

การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน

สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน ออกตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเ ...

Read More »