Home / Tag Archives: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Tag Archives: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Feed Subscription

ประชุมกระบวนการทำงานของกลุ่มแผนฯ กลุ่มเอกชนฯและศูนยไอซีที

ประชุมกระบวนการทำงานของกลุ่มแผนฯ กลุ่มเอกชนฯและศูนยไอซีที

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 โดยนายสมภพ ศรีวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเ ...

Read More »