Home / Tag Archives: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Tag Archives: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Feed Subscription

โครงการประชุมสัมมนาการศึกษาทางเลือกปีการศึกษา 2558

โครงการประชุมสัมมนาการศึกษาทางเลือกปีการศึกษา 2558

วันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้จัดโครงการประช ...

Read More »

การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน

การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน

สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน ออกตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเ ...

Read More »

ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556

ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556

ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ...

Read More »

การประกวดการจัดระเบียบแถวลูกเสือ ปี 2556

การประกวดการจัดระเบียบแถวลูกเสือ ปี 2556

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะเสริมสร้างระเบียบวินัยให้แก่ลูกเสือ  เนตรนารี  เพื่อมีแ ...

Read More »