Home / Tag Archives: กลุ่มนิเทศ ติดตาม

Tag Archives: กลุ่มนิเทศ ติดตาม

Feed Subscription

ประชุมชี้แจงแนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประชุมชี้แจงแนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 นายชัยยุทธ เขมมะสัจจกุล รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 ซึ่งทำหน้าที่กำกับ ดูแล รับผิดชอบกลุ่ ...

Read More »