News - บุคคล สพป.อด.4
Sunday, April 14, 2024
Quick News:

ผอ.สพป.

director.jpg

Date / Time

 

News by month

Last Seen Menu

news8.jpg
แต่งตั้งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แต่งตั้งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 None
news7.jpg
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 None
DSCF2164.jpg
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 (คำร้องระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2561) ณ ห้องประชุมภูพระบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.

 None