News - บุคคล สพป.อด.4
Monday, April 15, 2024
Quick News:

ผอ.สพป.

director.jpg

Date / Time

 

News by month

Last Seen Menu

news13.jpg
แจ้ง พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

แจ้ง พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
กรอกข้อมูลสาขาวิชาที่สอนผ่านระบบ
ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2561


คำเตือน : กรอกเฉพาะข้อมูลของตัวเองเท่านั้น

 None
news12.jpg
โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ประจำปี 2561

โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ประจำปี 2561
 None