ดาวน์โหลดเอกสาร - บุคคล สพป.อด.4
Sunday, April 14, 2024
Quick News:

ผอ.สพป.

director.jpg

Date / Time

 

News by month

Last Seen Menu

form6.jpg

แบบคำขอพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะฯ

แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพ ...

form5_1.jpg

แบบคำร้องขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แบบคำร้องขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ

form4_1.jpg

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ