Home / ภารกิจผู้อำนวยการ (page 6)

Category Archives: ภารกิจผู้อำนวยการ

Feed Subscription
ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานการประชุมวางแผนการขับเคลื่อน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีการศึกษา 2563

ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานการประชุมวางแผนการขับเคลื่อน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานการประ ...

Read More »
ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 รับการ Coaching จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่

ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 รับการ Coaching จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 รับการ Coaching ...

Read More »
ดร.ปัญญารัฐฎน์  จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ นำเสนอ RT ของผู้เรียน ชั้นป. 1 ปีการศึกษา 2562

ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ นำเสนอ RT ของผู้เรียน ชั้นป. 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วย นายธีร ...

Read More »
ดร.ปัญญารัฐฎน์  จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด รับชมรายการ   “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 20/2563

ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 20/2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.30 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วย นายธีร ...

Read More »
ดร.ปัญญารัฐฎน์  จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นำผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 19/2563

ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 นำผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 19/2563

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.30 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วย นายธีร ...

Read More »