Home / ภารกิจผู้อำนวยการ (page 4)

Category Archives: ภารกิจผู้อำนวยการ

Feed Subscription
สพป.อุดรธานี เขต 4 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประกวดการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.อุดรธานี เขต 4 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประกวดการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานการประช ...

Read More »
สพป.อุดรธานี เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ TSIP PLC UDON 4 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สพป.อุดรธานี เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ TSIP PLC UDON 4 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานการอบ ...

Read More »
สพป.อุดรธานี เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ TSIP PLC UDON 4 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สพป.อุดรธานี เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ TSIP PLC UDON 4 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานการอบ ...

Read More »
สพป.อุดรธานี เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ TSIP PLC UDON 4 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สพป.อุดรธานี เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ TSIP PLC UDON 4 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานการอบ ...

Read More »
สพป.อุดรธานี เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  TSIP PLC UDON 4 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สพป.อุดรธานี เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ TSIP PLC UDON 4 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานการอบ ...

Read More »