Home / ภารกิจผู้อำนวยการ (page 35)

Category Archives: ภารกิจผู้อำนวยการ

Feed Subscription
เตรียมการขอตั้งบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เตรียมการขอตั้งบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จะดำเนินการขอจัดตั้งงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าครุภ ...

Read More »
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

วันที่ 11 ตุลาคม 2556 สพป.อุดรธานี เขต 4 ได้มีการจัดประชุมเพื่อนำเสนอโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประม ...

Read More »
บรรยากาศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.อุดรธานี เขต 4 ชุดที่ 2

บรรยากาศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.อุดรธานี เขต 4 ชุดที่ 2

อัพเด้ทภาพบรรยากาศอีกครั้งครับ นี่เฉพาะในส่วนที่จัดในบริเวณของ สพป.อุดรธานี เขต 4 เท่านั้นนะหครับ ส่ ...

Read More »
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปี 2556

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปี 2556

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและประกวดความสามารถทางวิชาการ เมื่อ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ หอป ...

Read More »
ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2556

ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2556

วันที่  7 ตุลาคม 2556 ประชุมบุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 4 ประจำเดือนเพื่อชี้แจงและเสนอแนวทางในการปฏิับั ...

Read More »