Home / ภารกิจผู้อำนวยการ (page 32)

Category Archives: ภารกิจผู้อำนวยการ

Feed Subscription
ตรวจเยี่ยมการสอบ LAS โรงเรียนบ้านค้อ(ธัญญวิทยาคาร)

ตรวจเยี่ยมการสอบ LAS โรงเรียนบ้านค้อ(ธัญญวิทยาคาร)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลาประมาณ 13.30 น. นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี ...

Read More »
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่  ๒๕  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็น ...

Read More »
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่  ๒  วันที่  ๒๕ / ๒๕๕๗

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ / ๒๕๕๗

วันที่  ๒๕  เวลาประมาณ  ๑๓.๐๐ น.  นายลั่นฤทธิ์  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็น ...

Read More »
ต้อนรับท่านอภิชาติ  จีระวุฒิ เลขาธิการ สพฐ.

ต้อนรับท่านอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ สพฐ.

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นายลั่นฤทธิ์ภัค วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 4 ร่วมกับคณะผู้บร ...

Read More »
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันที่ ๑๒ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธา ...

Read More »