Home / ภารกิจผู้อำนวยการ (page 30)

Category Archives: ภารกิจผู้อำนวยการ

Feed Subscription
พิธีปิดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษา๔-๕ ๒๕๕๗

พิธีปิดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษา๔-๕ ๒๕๕๗

วันที่๑๕พฤษภาคม๒๕๕๗เวลาประมาณ๐๙.๐๐ น. นายลั้นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานีเขต๔เป็น ...

Read More »
ประชุมผู้บริหาร ร.ร. เกี่ยวกับนโยบายคำรับรอง

ประชุมผู้บริหาร ร.ร. เกี่ยวกับนโยบายคำรับรอง

วันที่  ๒๘ – ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๘.๓๐  น. นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ ...

Read More »
การอบรมครูผู้สอน (ครู ข) หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

การอบรมครูผู้สอน (ครู ข) หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

วันที่  ๒๓ เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐ น. นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔ เป็น ...

Read More »
ประชุมผู้บริหารประจำเดือน สพป.อดรธานี เขต ๔

ประชุมผู้บริหารประจำเดือน สพป.อดรธานี เขต ๔

วันที่  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐ น.  ผู้อำนวยการ  สพป.อุดรธานี  เขต  ๔  เป็นประธาน เปิดประช ...

Read More »
ประเพณีสรงน้ำพระวัดป่านาคำน้อย อ.นายูง  สพป.อดรธานี  เขต  ๔

ประเพณีสรงน้ำพระวัดป่านาคำน้อย อ.นายูง สพป.อดรธานี เขต ๔

วันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐  น  นายลั่นฤทธิ์ภัค  วิเศษศักดิ์  ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธา ...

Read More »