Home / ภารกิจผู้อำนวยการ (page 3)

Category Archives: ภารกิจผู้อำนวยการ

Feed Subscription

สพป.อุดรธานี เขต 4 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเทคนิควิธีการดำเนินงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP

สพป.อุดรธานี เขต 4 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเทคนิควิธีการดำเนินงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP

วันที่ 8 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาเทคนิควิ ...

Read More »

สพป.อุดรธานี เขต 4 รับการ Coaching การให้คำปรึกษาแนะนำ ของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง คณะกรรมการโค้ชชิ่ง ( Coaching Team ) รอง ผอ.สพท.

วันที่ 7 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ คำกิ่งนางสนม เสริฐผ ...

Read More »

สพป.อุดรธานี เขต 4 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 29/2563

สพป.อุดรธานี เขต 4 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 29/2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 พร้อมด้วย นางสนม เสริฐผล นายประสิทธิ์ ...

Read More »

สพป.อุดรธานี เขต 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สพป.อุดรธานี เขต 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ ...

Read More »

สพป.อุดรธานี เขต 4 รับมอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ ประจำปีงบประมาณ 2562/63

สพป.อุดรธานี เขต 4 รับมอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ ประจำปีงบประมาณ 2562/63

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็นประธานการรับมอบทุนการศึกษาเด็กและ ...

Read More »